[SH] Nl10 QQ top set vs donk szín riveren [13.02.13.]