NL €20 99 & 1010 ugyanazon enemy ellen, 3handen belül