Glossary

Részesedés

Meghatározás

Az equity (piaci érték, tőkerész) vagy pot equity egy játékos részesedését jelöli az aktuális potban, amit ő a nyerési esélyeihez mérten hosszú távon átlagban kifizetésként várhat.

Magyarázat

Ha a pot például 10$, a játékosnak pedig 50% esélye van arra, hogy megnyeri a kezet, akkor az ő equityje (részesedése) a potban 5$, vagyis 50%-a a 10$-nak. Hosszú távon, ha ő ezt a helyzetet újra és újra megjátssza, akkor a nagy számok törvénye alapján átlagosan tényleg 5$ kifizetést fog kapni minden megjátszott potért.

A pot equity-vel (bank részesedéssel) összefüggésben az egyik központi fogalom az expected value (elvárt érték) vagy EV, ami megadja az elvárt kifizetést a konkrét játékszituációból kiinduló lehetséges játékfolyamatok összességére.

Míg az esélyek és a bankesélyek csak arra vonatkoznak, hogy kifizetődő-e a megadás akkor, amikor a játékosnak húzója van, addig az equity számítás meg tudja mondani, hogy az adott játéklépés kifizetődő-e, vagy sem, úgyhogy a játékos meg tudja mondani, hogy melyik lépéssel lehet elérni a legnagyobb equityt, vagy elvárt értéket, és így az átlagosan várható nyereséget is a lehetséges további játékfolyamatok számára.

Az alapvető gondolat itt az, hogy el tudjunk vonatkoztatni az olyan kategóriáktól, mint a húzók és kész kezek közötti különbségtétel, és az adott kezet csak a nyerési valószínűsége alapján szemléljük. Egy adott, magas nyerési valószínűséggel rendelkező kézből magas részesedés a potban, magas equity és magas elvárt érték következik, mindegy, hogy a kéz már kész-e, vagy további lapokra van-e szüksége a teljességhez, és jelenleg még egy másik kézzel szemben alul maradna a terítésnél.

Példa (Texas Hold'em):

"A" játékos
"B" játékos
Flop

 


Az „A" játékos az ász párral jelenleg egy fölényben levő kezet tart. Ha most azonnal sor kerülne a terítésre, ez a kéz nyerne. Mégis itt most valójában a „B" játékos az esélyes. Annak a valószínűsége, hogy a river után ő fogja tartani a legjobb kezet, 66%-nál van. körül van, míg „A" csak az esetek 34%-ban fog nyerni. Ezért inkább „B"-nek áll érdekében, hogy a potot lehetőleg minél nagyobbra növelje, mivel neki 66% jár a végső potból. Nála van a messze fölényben levő kéz, és ezért az összes, „A" játékostól érkező nyitást emelnie kellene, sőt talán még akár all-in-be is kéne mennie, mivel ily módon haszonmaximálást hajt végre.

A legjobb játéklépés kiszámítása a bemutatott játékhelyzetben számításba veszi az összes játéklépést, amit „B" tehetne, és az összes eredményt, ami aztán ebből következhetne.

EV (fold) = 0$
EV (call) =...
EV (raise) =...

A legnagyobb elvárt értékkel (EV) rendelkező akció hozza a legnagyobb hasznot.

Kapcsolódó témák:
Expected Value, Pot Odds