Glossary

Seven Card Stud

Bevezetés


A Seven Card Stud-ot rendszerint fixed limit változatban játsszák közös kártyák nélkül, 2-9 játékossal. Minden játékos két lefordított és egy felfordított kártyával kezd, a két holecarddal és a doorcarddal. A tétkörök során további három nyílt kártyát, és egy végső lefordított kártyát osztanak minden egyes, még aktív játékosnak, melyekből a terítésnél ki kell választaniuk a legjobb öt lapból álló kombinációt, ami a pókerkezet alkotja. Az a játékos nyeri a kört és a bankot, akinél a legjobb pókekéz van.

A játék menete (Fixed Limit)

1. tétkör
A lapok kiosztását megelőzően minden játékos egy ante-et, egy kényszertétet fizet a bankba. Ezt követően mindenki kap két nem lefordított és egy nyitott lapot, a két holecardot és a doorcardot. A legalacsonyabb nyitott kártyával rendelkező játékosnak kell a kört megnyitnia, és az úgynevezett bring-in-t kifizetnie, ami lehet a small bet (kis tét) fele, de akár a teljes small bet összege is. Ha két játékosnak azonos értékű doorcardja van, akkor a kártya színe dönti el, ki fizeti a bring-in-t. A színek emelkedő sorrendben: treff, káró, kőr, pikk.

Miután befizetésre került a bring-in, és megtette mindenki az első körben a tétjét, a játékosok attól a játékostól kiindulva, aki a bring-int tette, emelhetnek, megadhatnak, vagy letehetik a lapjaikat.

Középső tétkörök (4th Street, Turn-től a 6th Street-ig)
Minden egyes, még aktív játékos kap tétkörönként egy nyílt lapot, és következik a nyitó kör, amit az a játékos kezd, akinek a nyitott kártyái a legjobb kombinációt mutatják.

Utolsó tétkör (7th Street, River)
A még játékban maradt minden egyes játékos végezetül kap egy további lefordított lapot és folytatódik a következő kör, amelyet az a játékos nyit meg, akinek az adott pillanatban a nyitott kártyái a legjobb kombinációt alkotják. Amennyiben már nincs elegendő kártya a pakliban ahhoz, hogy mindenkinek jusson, akkor ehelyett egy common card (közös kártya) kerül kiosztásra, amelyet minden játékos hozzászámíthat a saját lapjaihoz.

Terítés
Mindegyik, még játékban résztvevő játékos a neki osztott hét lapból kiválasztja azt az öt legjobbat, amelyik a lehető legjobb kombinációt alkotja. A legjobb 5 lappal rendelkező játékos nyeri a kört.

A játék menete egy tétkörben

Általában egy játékos öt akciót hajthat végre, amikor rá kerül a sor a nyitáshoz.

 

Passz/Check A játékos passzol, ha a következő játékosnak továbbadja a cselekvés lehetőségét.
Nyitás/Bet A játékos pénzzel vagy zsetonokkal megteszi a tétjét.
Megadás/Call Egy játékos megad, ha a másik nyitásával megegyező összeget tesz meg tétként.
Emelés/Raise A másik nyitásának elfogadása és további tétösszeggel történő kiegészítése.
Dobás/Fold A játékos leteszi a lapjait és kiszáll a körből.

 


Ha még senki nem nyitott, akkor a játékos továbbadhatja a cselekvés lehetőségét anélkül, hogy neki magának nyitnia, vagy tétet tennie kellene.

Ha egy játékos már megtette a tétjét valamilyen összeggel, vagy emelt egy előző a tétet, akkor a következő játékosok megadhatják a tétjét, letehetik a lapjaikat, vagy még emelhetik a tétet, amennyiben egy körben a lehetséges emelések számát még nem érték el. Ez a mindenkori házszabálytól függ. Az esetek többségében körönként négy emelés lehetséges.

Az első tétkörben a legalacsonyabb doorcarddal rendelkező játékos kezdi a tétkört, a következő tétkörökben pedig a legnagyobb nyílt lap kombinációval rendelkező játékos kezd. A cselekvés lehetősége addig vándorol az óramutató járásával megegyező irányban az asztal körül, míg vagy minden játékos dobta a kezét, vagy ki nem fizették az adott tétkör legmagasabb tétjét. Kivétel ebből, ha egy játékosnak már nincs több elegendő pénze ill. zsetonja ahhoz, hogy a szükséges tétet megfizesse. Ő ilyenkor befizetheti azt a pénzt, amije még maradt, és ezután all-in-ként kezelik őt, vagyis mivel nincsen több pénze vagy zsetonja, ezért már nem vehet részt a további fogadási eseményekben, a kártyái viszont ennek ellenére játékban maradnak, és mindenképpen részt vesznek a befejező terítésben, amikor a játékban maradt játékosok felfedik a lapjaikat, és megállapítják a győztest.

Seven Card Stud Hi/Lo

A Seven Card Stud Hi/Lo olyan játékváltozat, melyben a legjobb kezet tartó játékos osztozik a bankon a legrosszabb kezet tartó játékossal. Akkor beszélünk lo-hand-ről, ha mindegyik benne levő kártya kisebb vagy egyenlő 8. Ezért ezt a változatot Seven Card Stud eight-nek is nevezik, vagy röviden: 7stud8b.

A lo-hand kártyáinak az értéke a következő: ász, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahol az ász a legkisebb lap, vagyis az értéke egynek felel meg. A sorok és a flössök nem számítanak. A legjobb lo-hand ezért az 5, 4, 3, 2, ász. A párok, a drillek, és a pókerek diszkvalifikálják a kezet, mint lo hand, amiért például az 5, 4, 4, A, A nem számít lo-hand-nek.

Az számít a legjobb lo-hand-nek, amiben a legalacsonyabb magaskártya van, és nem, ahogyan azt néhány kezdő gondolja. Ezért például a 8, 5, 4, 2, ászból álló kezet megveri a 7, 6, 5, 4, 3-ból álló kéz.

Ha nincs a feltételeknek megfelelő lo-hand, akkor a legjobb kézzel rendelkező játékos nyeri a teljes bankot. Tulajdonképpen úgy képzelhetjük el a bankot, hogy el van felezve egy lo részre és egy hi részre. Ha két vagy több játékosnak van egymással egyenértékű keze, akkor a banknak azon a felén osztozkodnak, ami a kéztípusuk számára van fenntartva. Tehát, ha van két egyenértékű lo hand, akkor egyenként 1/4 részét kapják meg a teljes potnak, vagyis az 1/2 részét a fél potnak. A hi hand ebben az esetben a pot ½ részét kapja.