Stratégiával a hosszú távú sikerért az online pókerben - regisztrálj most ingyenesen!

A legjobb stratégiák A helyes stratégiával gyerekjáték a póker. Szerzőink lépésről lépésre bemutatják, hogyan lehetsz te is sikeres.

A legokosabb elmék Tanulj meg pókerezni a legsikeresebb nemzetközi
profi játékosoktól az élő
edzéseken és a fórumban.

Ingyenes pókertőke A PokerStrategy.com teljesen ingyenes. Ráadásul még ingyenes pókertőke is vár rád.

Már PokerStrategy.com felhasználó vagy? Jelentkezz be itt!

StratégiaPszichológia

Hatásos tanulási módszerek

Tanulás - áttekintés


A tanulás a pszichológián belül központi kutatási téma. Azt a mechanizmust megérteni, hogy az emberek hogyan sajátítanak el dolgokat, hogy miként lehet a tanulás tartalmát jobban magyarázni és a tanulási folyamatokat befolyásolni, netán kontrollálni, - ez önmagában véve is hasznos (eltekintve az erkölcsi aggodalmaktól).

A tanulás azonban tudományosan is vitatott kérdés. Általános mechanizmust találni, amely a tanulást a tanulandó tárgytól függetlenül magyarázza, olyan kezdeményezés, amely gyakran megfeneklett a pszichológiában. A tanulás mindig a tanuló aktív tevékenysége, és a tanulásba fektetett munkát nem kerülhetjük meg.

Ugyan a tananyag didaktikus előkészítésével a tanulás ráfordítása csökkenthető, azonban mégsem változik a tanulni akarás fontossága. Van néhány gyenge pókerjátékos, aki az „esélyek és jók" fogalmát anélkül használja, hogy a lényegét valójában megértette volna, és nem is eszerint játszik. Magát a fogalmat is talán erősebb játékosoktól hallották, vagy egy könyvben olvasták. Valóban lehet könyveket olvasni anélkül, hogy megértenénk őket. Többnyire csak a naiv remény mondatja velük: „valami csak megmarad". Pedig ez nem működik. A legtöbb játékos a témával egyszerűen nem akar elég elmélyülten foglalkozni, mert ez túl fárasztó.

A következő két dolgot kell tudatosítani:

1. Saját magunknak kell tanulni. És tanulni akarni is.

2. Kizárólag rajtunk múlik a tanulás és a tanulásban való előrehaladás.

A tanulási módszereket a tantárgyhoz kell igazítani, ezáltal az is szükséges, hogy a tantárgyat az ember saját maga vizsgálja, struktúráját és tulajdonságait elemezze. Ebből az alábbiakban többet is ismertetek, mivel ez már önmagában is tanulási módszer.

A póker mint tantárgy

A speciális kérdés az, hogy hogyan tudok pókert hatásosan és elmélyülten tanulni. Ehhez figyelembe kell venni a tantárgy sajátosságait. Ha más játékok és sportágak megismerésére és edzésére gondolunk, a következők tűnnek fel: minden sportágnál (talán a zsákban futás kivételével) lényeges különbség van az edzés és a játék között. Ez különösen igaz a pókernél, mert a pókerben a játékakció és a tényleges eredmény közötti összefüggések közvetettebbek. Csak játék által tanulni nem lehetséges, mivel akcióink hatásait csak statisztikailag kifejezhető adatanyaggal tudnánk alátámasztani, ami többhetes tanulási ülésszakot jelentene...

Ráadásul azzal párosul a probléma, hogy a pókerben elméleti tudásunkat a valóságban közvetlenül nem tudjuk vizsgálni. Csak alkalmazhatjuk és ellenőrizhetjük, hogy valóban helyesen tettük-e. A játékkoncepciók és -stratégiák statisztikai megfontolásokból fejlődtek és statisztikai vonatkozásúak. A konkrét játék azonban mindig egyedi esetet ismertet, eredményében pedig a statisztikai átlag is megtalálható, de az attól való eltérés is felismerhető.

A tanulási módszereknek azt kell figyelembe venni, hogy úgy kell megtervezni, hogy a megtanulandó anyag a játékból világosan kitűnjön. Meg kell tanulnunk úgy játszani, ahogy az helyes, és a játékunkat azon keresztül ellenőrizni, amit elméletben tudunk. A játékakció közvetlen hatásait (pl. a bank elvesztését) a tanulásellenőrzéshez nem szabad felhasználni.

 

Pókertanulás-stratégia

A szemléletesség kedvéért három modulra tagolom a tanulásstratégiát, tudás (Wissen), alkalmazás (Anwendung) és elmélkedés (Reflexion). Az alábbi grafika jelzi, hogy a három modul kiegyensúlyozott kapcsolatban áll.

A modulok egymáshoz való viszonya az idő során megváltozik, ill. a mindenkori tanuláscéltól függ. Fontos, hogy minden egyes modul jelentőségét felismerjük, és figyelembe vegyük.

Az egyszerűség kedvéért induljunk ki egy szabályos háromszögből (ne mérd meg a grafikán!) Most fejlesszük a tudás modult. Ha ebben az irányban fejtek ki nagyobb erőt, akkor a háromszög eltorzul. Hogy a szimmetriát helyreállítsam, szükségszerűen a másik két elem irányában is komolyabb erőt kell kifejtenem. A tanulás folyamata és sikere követi a nyilat.

A modellből levezetve, a következőkben a tudás, alkalmazás és elmélkedés modulokhoz tanulásmódszereket fogok ismertetni. Néhány módszer pld. a tudás modulhoz van rendelve, holott jogosan egy másik modulhoz is lehetett volna rendelni. Itt természetesen kifejezésre jut a modulok összefonódása is, amelyeket szemléletesen szétválasztottam.

I. modul: TUDÁS

Ebben a modulban elméleti tudásról van szó. A pókerben ez a terület nagyon széleskörű. Nyilvánvaló, itt főleg könyvek olvasásáról van szó. A pókertudás írásban kiválóan közvetíthető.

Következésképp módszerlistánk első helyén is ez áll:

- könyveket ill. cikkeket olvasni (újra és újra, lehetőleg naponta)
- játékstratégiák megbeszélése (könyvekből, fórumcikkekből)
- más játékosok közölt kezeinek megbeszélése (PS vagy 2+2)
- az edzés aktív követése előkészítéssel
- részesedések elemzése Pokerstove-val
- stratégiaelemzések

Magyarázatok

Könyvek olvasása

Nem, most nem akarom elmagyarázni, hogy hogyan olvassunk egy könyvet...
Azonban természetesen egy könyv feldolgozásának különböző módjai vannak. Ajánlom a fontos részleteket megjelölni, és néhány gondolatot a könyvbe beírni. Számítsátok ki a példakezeknél a Pokerstove-val a részesedést is, és írjátok mellé.

A legtöbb könyvben „kézkvízek" is találhatók, gondosan dolgozzátok fel ezeket, azaz ne csak a helyes akciót írjátok fel (pl.: kiszáll), hanem lehetőleg indokoljátok meg minden adott információ bevonásával az érveléseteket.

Nagyon fontos a következő pont, ami még gyakrabban merül fel:

Foglaljátok szóba a tudásotokat!

A könyveket többször is olvassátok el, a fejezeteket és az egyes bekezdéseket is.
Ténylegesen terveznetek kell a napi olvasást. Az ismétlés által megszokottá és mindennapivá válik a tartalom, és így jobban megismeritek azt. Egyre közelebb kerültök a pókerspecifikus gondolkodás struktúrájához. Az absztrakt koncepciók is jobban bevésődnek. Egyre inkább összefüggésekben gondolkodtok. A kezdőknek azt a gyengeségét, hogy túlságosan is leragadnak a konkrét szituációnál, egyre inkább kiküszöbölitek.

Játékstratégiák megvitatása

A problémák ill. kérdések aktív megvitatása a pókerstratégia fórum stratégiaszekciójában nagyon jó lehetőség az elméleti tudás elmélyítésére. Kövessétek figyelemmel a stratégiavitákat, szóljatok hozzá, vagy kérdezzetek! Szokjátok meg a rendes vitastílust, ne a pókerezés közben írjátok a hozzászólásaitokat! A fórumon történő megszólalás igényes tevékenység, fordítsatok rá időt! Kritikusan foglalkozzatok a különféle könyvszerzők látásmódjával, és vitassátok meg az eredményeiteket a fórumon. Fontos: foglaljátok szóba a tudásotokat, fogalmazzátok meg érveiteket!

Közölt kezek megvitatása:

A közölt kezek megvitatása nagyon hatékony, jó, ha az ember él a lehetőséggel.
Olvassátok el jjacky útmutatóját a Kezek közlése c. témához.
Azon kívül vegyétek figyelembe, hogy olyan hozzászólásoknak, mint „jónak találom", „OK", „jól játszott", „Flop: emelés" nincs elméleti értékük, és tanulási előnyt sem nyújtanak sem számotokra, sem másoknak. Indokoljátok megjegyzéseiteket, fogalmazzátok meg érveiteket!

Aktív coaching (edzés):

Kövessétek aktívan a coachingot. Fogalmazzatok meg előtte olyan kérdéseket, amelyek titeket érdekelnek. A megfelelő helyzetnél az edzésen aztán ezeket feltehetitek. Azonban vegyétek számításba, hogy az edzőnek korlátozott az ideje, emiatt a kérdéseket igen röviden és precízen kell megfogalmazni. Sokrétűbb kérdésekről inkább a fórumon érdeklődjetek.

Jelöljetek ki súlypontokat az edzésen, ügyeljetek azokra a szituációkra, amelyek titeket érdekelnek, például hogyan játszanak az edzők csúcspárt gyenge melléklappal pozícióban két laza játékos ellen? Vagy hogyan játszanak flösshúzót közepes melléklappal?

Még egy dolog, bár talán magától értetődik: az edzés alatt ne játsszatok. Megkockáztatom: ezzel értéket veszítenétek (azáltal, hogy rosszabbul tanultok).

Részesedések elemzése, stratégiaelemzések

Használjátok a Pokerstove programot, és elemezzétek a különböző kezek részesedését (lásd sholvar cikkét: Pre-flop: A Pokerstove alkalmazása (v.1.1)). A Pokerstove nagyon alkalmas a különböző játékostípusok kézskálájának közelítő meghatározására.
Írjátok fel az eredményeket, nyomtassátok ki, vagy mentsétek le!

További lehetőség az ismeretbővítésre a pókerstratégiák elemzése. Ezt a kezdő kéz táblázat (KKT) példáján keresztül világítom meg. A KKT több stratégia és taktika kitűnő összegzése a pókernél a preflop játékban. A puszta alkalmazás mellett azonban kiváló eszköze lehet az elemzésnek és megértésnek is.

A KKT-ben sok koncepció van összefoglalva: pozíció, részesedés, postflop információs előny, postflop stratégiai előny, vaklopás és vakvédelem, kézerősségek és -tulajdonságok (magaslap-érték, egyszínűség, összekötöttség, párok stb.). Ha ezeket a szempontokat elemeire bontjuk, elősegítjük a preflop stratégiák megértését is.

II. modul: ALKALMAZÁS

Ebben a modulban a megszerzett tudás alkalmazásáról lesz szó. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a puszta játék, főleg több asztalon, az alkalmazást illetően nem jelent minőségi tanulást.

A tanuláskor nagyon jó munkalégkörre van szükségünk. Mindenek előtt függetlenítsétek magatokat a nyeremény nagyságától. Világos kell, hogy legyen: a tanulás során soha nem a nyereség/veszteség a lényeg. A potenciális veszteségeket tekintsétek a tudás megszerzésébe való befektetésként!

Ahogy az imént említettem, a pókertudás alkalmazása során ki kell emelni a játékmenetből mindazt, amivel konkrétan foglalkozunk. És ne felejtsd el: fogalmazd meg a tapasztalataidat!

Ajánlatos továbbá, amikor csak lehetséges továbbfejleszteni technikai képességeiteket (pld. bankesélyek számítása, jók értékelése és leértékelése, rejtett jók, a tétkör akciójának fejben tartása stb.).

Most pedig következzen a két legfontosabb tanulásmódszer:

1. Öncoaching
2. Közös coaching (edzés)/ tréningközösségek

Öncoaching (edzés):

Az önedzés tökéletes tanulási módszer. Játsszatok két, maximum három asztalon, és eddzétek kvázi saját magatokat - hallgatóság nélkül! Magyarázzátok el a lépéseiteket, mondjátok el, hogy mit csináltok, és indokoljátok is meg. Optimális, ha az edzést fel tudjátok venni.

Ezt a felvételt az „Elmélkedés" harmadik moduljában nagyon jól tudnátok alkalmazni.
Tudom, sokak számára ez idétlennek tűnik, főleg ha lakótársaitok/partneretek/szüleitek végérvényesen azt gondolják, hogy elborult az agyatok. Azonban a cselekvések megfogalmazása a sportpszichológiában is alapvető módszer az összetettebb mozgásfolyamatok elsajátításához és javításához.

A következő megközelítést ajánlom: először a folyamatot részletesen el kell magyarázni. Később, haladó tréningszakaszban a mondatokat mindinkább frázisokká lehet rövidíteni.
A végén a magyarázat során már egy-egy szó/fogalom is elég a teljes cselekményfolyamat illusztrálására. Pontosan erről van szó a pókernél is, amikor egyes lépéseket egyszerű kifejezésekkel írunk le (pld. „kivárva emelem a flopot", „nyitás a turn-ön" ). ilyenkor egy egész cselekvéssor magyarázatát rövidítjük le.

Közös coaching (edzés)

Tulajdonképpen ez csak abban különbözik, hogy kölcsönösen egymást edzitek. Itt nem arról van szó, hogy az egyiknek a másikat valamire meg kellene tanítani, inkább arról, hogy bizonyos visszajelzésetek legyen, vagy hogy egymást is kérdezzétek.
Így kevésbé hajlik az ember arra, hogy a bonyolultabb tényállásokat az asztal alá söpörje.

Ketten vagy hárman összejöttök, mindenki nyit egy asztalt, amit a többiek néznek, és edzitek egymást, például a Skype programmal, hármas konferencia segítségével.
Az RL-tréningközösségek is kitűnő lehetőségek, azonban tudatában kell lenni annak, hogy tréningről és nem hazardírozásról van szó.

III. modul: ELMÉLKEDÉS

Ebben a modulban arról ejtünk szót, hogyan elemezzük saját játékunkat.
A pókernél az a probléma, hogy a közvetlen elmélkedés (a játék alatt) időben nem nagyon kivitelezhető. Gondoljunk a zenetanulásra! Egy hangszer megszólaltatásakor azonnal észreveszünk egy hamis hangot, ám a pókernél simán lehet, hogy egy hiba „pozitívan" hat (természetesen egy konkrét szituációt tekintve).
A saját játék elemzése harmadik modulként ugyanúgy elengedhetetlen, mint minden más modul. Ezáltal értelemszerűen visszatérhetünk az első modulhoz, ahol is teljesen célzottan lehet a felfedezett gyengeségeket feldolgozni.
Ne feledd: ebben a szakaszban nagy segítségedre lehet a PokerTracker és a PokerOffice!

Kézelemzés, játékszakasz-elemzés

Elemezzétek kezeiteket és az egész játékszakaszt is (ismétlő funkció a PT-nél). Így bőségesen van időtők a lépéseiteket ellenőrizni, a részesedéseket kiszámolni, és esetlegesen elmulasztott, jobb lépéseket találni. A teljes játékszakasz elemzésének előnye az is, hogy ennél olyan nyilvánvaló hibákat is megtalálhatunk, amelyek egyébként észrevétlenek maradtak volna.
Ez a megközelítés azzal az előnnyel is jár, hogy olyan kezeket fedezhetünk fel, amelyeket berakhatunk a fórumba megvitatás céljából.

Kezek közlése

A pókerről való elmélkedésben a játszott kezek közlése a fórumon és azok megvitatása kitűnő módszer. Nem könnyű a kezeket úgy közölni, hogy ezáltal tanuljunk is valamit. Vegyétek figyelembe a következő szempontokat:

1. A kérdéseiteket pontosan meg kell fogalmazni
2. A megfelelő kezeket kell kikeresni
3. Saját elgondolásaitokat ki kell fejteni
4. A fontos információkat össze kell gyűjteni
5. A témát meg kell nyitni a fórumon, és jól érthetően ismertetni kell a problémát

Ehhez a témához ajánlom jjacky: „Kezek közlése" című útmutatóját is. Továbbá tanácsolom a felsorolt pontok részletes és gondos megközelítését. Minél többet érveltek, minél többet gondolkodtok a kezeiteken, és minél inkább belemerültök a vitába, annál hatékonyabb lesz a kéz közlése.

A saját kezek statisztikájának elemzése:

Bizonyos számú kéznél már kifizetődő az összehasonlítás, például a győztes játékos statisztika 3$/6$ limiten, vagy a statisztikáitok közlése a fórumon. Ha kevés lejátszott kéz van, akkor az statisztikailag nem mond eleget. Olykor hibás következtetésekhez vezet, mert az értékek szórása túlságosan nagy.

Ezen kívül vedd számításba, hogy a játékodat csak mennyiségileg jellemzi a statisztika, arról azonban, hogy az egyes kezeket jól játszottad-e, nem tud felvilágosítást adni. A statisztika elemzése tehát csak az első lépés, és ha ott gyengeségeket fedeztek fel, akkor példakezeket kell keresni, majd a következő tanulási szakaszban a felfedezett gyenge pontokra kell koncentrálni.

És igen! Ezután minden kezdődik elölről! Tudás -> Alkalmazás -> Elmélkedés

Először tréningtervet akartam készíteni, és mindenkit arra bíztatni, hogy motiváltan és szorgalmasan tanuljon, de minek? Gondoljatok a két felismerésre egészen fent a „Tanulás - áttekintés" címsor alatt. Végül is saját magatoknak kell tanulni, a tanulást akarni, és a tanulás kérdésével alaposan foglalkozni.

Ahogy Konfucius is mondta:

„Mondd el nekem és elfelejtem;
Mutasd meg, és emlékezem;
Engedd magam tennem, és soha nem felejtem."

Sok sikert!

 

Hozzászólások (7)

#1 GGiulioG, 08.04.24 10:41

Nem konnyu ezeket mind betertani

#2 Pug72, 09.03.25 19:05

Hát az igaz... Talán a türelemetlenség miatt leginkább, mert játszani szeretne minél előbb mindenki, de ezekre is kell idő, ha hosszú távon sikeres akar lenni valaki. Legalábbis szerintem. ;)

#3 benedeklevi, 09.07.26 14:14

En most abban a fazisban vagyok, h kicsit kiegtem a jatekkal es egyre tobb infot szedek magamba,Most megy a napi 6 ora tanulas, h amikor visszajon a kedv, akkor jobb minosegu legyen a jatekom. Az a baj ezzel, h most tul nagy adagban on az info es nem jegyzek meg mindent, ha minden nap tanulnek 1 orat sokkal hatekonyab lenne

#4 IPE889, 10.07.04 02:42

Meg kell találni a tökéletes összhangot a tanulás és a játék között. Megjegyzem nekem ez még nem megy, ha elkezdek tanulni, vagy cikkeke olvasni akkor nem tudom abbahagyni, egyik tananyag, vagy cikk jön a másikból, és bennem is megfoalmazódnak kérdése amikre meg kell keresnem a választ. Igy sokszor azt veszem észre hogy már megint tanultam, és nem sikerült az elméletet átültetnem a gyakorlatba, mert egyszerűen nem maradt rá idő. Ami mondjuk nem baj. A játékelmélet nagyon összetett, és egyre inkább belemerülök ami azért gond számomra, mert sok esetben egyes dolgokon csak átsiklok, másnap meg nem győzöm keresgélni, hogy hol olvastam.

#5 frufru7, 10.09.21 13:56

igen, érdekes kérdés. Én eddig ugy csináltam, amikor nem volt BR-em könyvet olvastam forumoztam, majd jött a fizu felutaltam és játszottam, játszottam és játszottam, 1 honapig 2ig 3ig, de a vége mindig ugyan az lett, elfogoyott a BR, és tanultam ujra. (ennek is volt előnye, mindig éreztem a javulást az ujjabb utalás követően, mivel elötte tanultam 1-2 hétig folyamatosan) utobbi időben kezdtem a pszichologiával jobban foglalkozni, és rájöttem tanulni folyamatosan kell, ha nyerek ha veszítek... hamarosan ugyis megtudjátok mire jutok... de már most jobb a helyzet(másfél honap után).

lényeg ami itt a cikkben is legyen meg az egyensuly. Ezen az önciachingon gondolkoztam már és azon kivül hogy királyi többessel beszélgettem magammal a jatek során, nem sokat tettem az ügy érdekében, de most elgondolkozom, komolyabban ezen a részen is.

#6 straubbazsi, 10.10.15 03:01

#3

Mókás az ilyen egy évvel ezelőtti kommentet olvasni egy jelenleg gyémánt tagtól. Úgy néz ki, meglett a tanulás eredménye! :))

#7 DavidDorky, 11.10.05 11:57

#6

Mókás az ilyen egy évvel ezelőtti komment kommentjét olvasni egy jelenleg BlackMember-től. Úgy néz ki, már nincs hova fejlődni rangban. :))